Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 8. júna 2016 - Štrasburg

5. Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)

Parlamentu bol predložený tento návrh vykonávacích opatrení patriaci do regulačného postupu s kontrolou:

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o tiakloprid (D044524/03 - 2016/2749(RPS) - lehota: 26. júl 2016)
predložené gestorskému výboru: ENVI

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia