Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 8. června 2016 - Štrasburk

7. Látky narušující endokrinní činnost: situace po rozsudku Tribunálu ze dne 16. prosince 2015 (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení Komise: Látky narušující endokrinní činnost: situace po rozsudku Tribunálu ze dne 16. prosince 2015 (2016/2747(RSP))

Rozprava se konala dne 25. května 2016 (bod 19 zápisu ze dne 25.5.2016).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Matthias Groote za skupinu S&D a Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE o látkách narušujících endokrinní činnost: situace po rozsudku Soudního dvora ze dne 16. prosince 2015 (2016/2747(RSP)) (B8-0733/2016);

—   Sylvie Goddyn za skupinu ENF o látkách narušujících endokrinní činnost: situace po rozsudku Soudního dvora ze dne 16. prosince 2015 (2016/2747(RSP)) (B8-0734/2016);

—   Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Lynn Boylan, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, Fabio De Masi, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli a Rina Ronja Kari za skupinu GUE/NGL o látkách narušujících endokrinní činnost: situace po rozsudku Soudního dvora ze dne 16. prosince 2015 (2016/2747(RSP)) (B8-0735/2016);

—   Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Daniela Aiuto, Laura Agea, Dario Tamburrano, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, David Borrelli, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao a Marco Zanni za skupinu EFDD o látkách narušujících endokrinní činnost: situace po rozsudku Soudního dvora ze dne 16. prosince 2015 (2016/2747(RSP)) (B8-0736/2016);

—   Jens Gieseke za skupinu PPE a Julie Girling za skupinu ECR o látkách narušujících endokrinní činnost: situace po rozsudku Soudního dvora ze dne 16. prosince 2015 (2016/2747(RSP)) (B8-0737/2016);

—   Gerben-Jan Gerbrandy za skupinu ALDE o látkách narušujících endokrinní činnost: situace po rozsudku Soudního dvora ze dne 16. prosince 2015 (2016/2747(RSP)) (B8-0738/2016).

Hlasování: bod 12.18 zápisu ze dne 8.6.2016.

Právní upozornění - Ochrana soukromí