Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 8. juni 2016 - Strasbourg

8. Midtvejsrevision af investeringsplanen (forhandling)
CRE

Redegørelse fra Kommissionen: Midtvejsrevision af investeringsplanen (2016/2732(RSP))

Jyrki Katainen (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Othmar Karas for PPE-Gruppen, Gianni Pittella for S&D-Gruppen, Sander Loones for ECR-Gruppen, Pavel Telička for ALDE-Gruppen, Miguel Viegas for GUE/NGL-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, Nigel Farage for EFDD-Gruppen, Steeve Briois for ENF-Gruppen, og Eleftherios Synadinos, løsgænger.

Indlæg af Jyrki Katainen.

Talere: José Manuel Fernandes, Udo Bullmann, Bernd Lucke, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Lefteris Christoforou, Jean Arthuis, Liadh Ní Riada, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Liisa Jaakonsaari, Bas Eickhout, Marco Valli, Barbara Kappel, Sotirios Zarianopoulos, Marian-Jean Marinescu, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ivan Jakovčić, Eider Gardiazabal Rubial, Zbigniew Kuźmiuk, Iskra Mihaylova, Marisa Matias, Ernest Maragall, Auke Zijlstra, Pablo Zalba Bidegain, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Isabelle Thomas, Stanisław Ożóg, Nedzhmi Ali, Dimitrios Papadimoulis, Claude Turmes, Gerolf Annemans, Herbert Reul, Maria João Rodrigues, Vicky Ford og Dominique Riquet.

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

Talere: Monika Vana, Lambert van Nistelrooij, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Peter van Dalen, Dariusz Rosati, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Inés Ayala Sender, James Nicholson, Paul Rübig, Pervenche Berès, Gunnar Hökmark, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Jutta Steinruck, Jan Olbrycht, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Spyraki, Jens Geier, Lefteris Christoforou, Roberto Gualtieri, Eva Paunova og Massimo Paolucci.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Franc Bogovič, Mercedes Bresso, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis, Reinhard Bütikofer, Rosa D'Amato, Andrey Novakov og Silvia Costa.

Indlæg af Maria Grapini om catch-the-eye-proceduren (formanden gav nærmere oplysninger).

Indlæg af Jyrki Katainen.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik