Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2726(RSO)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0745/2016

Ingivna texter :

B8-0745/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 08/06/2016 - 12.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0253

Protokoll
Onsdagen den 8 juni 2016 - Strasbourg

12.1. Inrättande av en undersökningskommitté för att utreda påstådda överträdelser och missförhållanden vid tillämpningen av unionsrätten i fråga om penningtvätt, skatteundandragande och skatteflykt samt fastställande av dess ansvarsområden, antal ledamöter och mandatperiod (omröstning)

Förslag till beslut, ingivet av talmanskonferensen, i enlighet med artikel 198 i arbetsordningen, om tillsättning av en undersökningskommitté för att undersöka påstådda överträdelser och missförhållanden vid tillämpningen av unionsrätten i fråga om penningtvätt, skatteflykt och skatteundandragande, dess ansvarsområden, sammansättning och mandattid (2016/2726(RSO)) (B8-0745/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2016)0253)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy