Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/0136(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0190/2016

Ingediende teksten :

A8-0190/2016

Debatten :

Stemmingen :

PV 08/06/2016 - 12.8
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0260

Notulen
Woensdag 8 juni 2016 - Straatsburg

12.8. Bekrachtiging van en toetreding tot het Protocol van 2010 bij het Verdrag inzake gevaarlijke en schadelijke stoffen met betrekking tot aspecten in verband met justitiële samenwerking in burgerlijke zaken (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Interimverslag over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de bekrachtiging door de lidstaten, in het belang van de Europese Unie,van het Protocol van 2010 bij het Internationaal Verdrag inzake aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in samenhang met het vervoer over zee van gevaarlijke en schadelijke stoffen, en betreffende de toetreding tot dat protocol, met betrekking tot aspecten in verband met justitiële samenwerking in burgerlijke zaken [14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Pavel Svoboda (A8-0190/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2016)0260)

Juridische mededeling - Privacybeleid