Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0136(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0190/2016

Ingivna texter :

A8-0190/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 08/06/2016 - 12.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0260

Protokoll
Onsdagen den 8 juni 2016 - Strasbourg

12.8. Ratifikation av och anslutning till 2010 års protokoll till internationella konventionen om farliga och skadliga ämnen med avseende på aspekter som rör civilrättsligt samarbete (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Interimsbetänkande om utkastet till rådets beslut om medlemsstaternas ratifikation, på unionens vägnar, av 2010 års protokoll till internationella konventionen om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen, och om medlemsstaternas anslutning, på unionens vägnar, till detta protokoll, med avseende på aspekter som rör civilrättsligt samarbete [14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Pavel Svoboda (A8-0190/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0260)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy