Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/2699(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0700/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 08/06/2016 - 12.17
CRE 08/06/2016 - 12.17
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0269

Proces-verbal
Miercuri, 8 iunie 2016 - Strasbourg

12.17. Situația din Venezuela (vot)
Stenograma

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Venezuela (2016/2699(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 10 mai 2016 (punctul 17 al PV din 10.5.2016).

Propuneri de rezoluție anunțate la 8 iunie 2016 (punctul 5 al PV din 8.6.2016).

Propuneri de rezoluții B8-0700/2016, B8-0723/2016, B8-0724/2016, B8-0725/2016, B8-0726/2016, B8-0728/2016 și B8-0729/2016 (2016/2699(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 17)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0700/2016

(care înlocuiește B8-0700/2016, B8-0724/2016, B8-0728/2016 și B8-0729/2016):

depusă de următorii deputați:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Antonio Tajani, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Gabriel Mato, Davor Ivo Stier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Iturgaiz, Ramón Luis Valcárcel Siso, Milan Zver și Francisco José Millán Mon, în numele Grupului PPE;

—   Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, ,Kati Piri, Miroslav Poche, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Ana Gomes, Ramón Jáuregui Atondo, Victor Boştinaru, Sergio Gutiérrez Prieto, Pier Antonio Panzeri, Carlos Zorrinho, Enrique Guerrero Salom, Karoline Graswander-Hainz, Jonás Fernández și Juan Fernando López Aguilar, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock și Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR;

—   Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Ulrike Müller, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE.

Adoptat (P8_TA(2016)0269)

(Propunerile de rezoluții B8-0723/2016, B8-0725/2016 și B8-0726/2016 au devenit caduce.)

Intervenții

João Pimenta Lopes, înaintea votării.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate