Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2747(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0733/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 08/06/2016 - 12.18
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0270

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 8 Ιουνίου 2016 - Στρασβούργο

12.18. Ενδοκρινικοί διαταράκτες: πώς διαμορφώνεται η κατάσταση μετά την από 16ης Δεκεμβρίου 2015 απόφαση του Δικαστηρίου (ψηφοφορία)

Δήλωση της Επιτροπής: Ενδοκρινικοί διαταράκτες: πώς διαμορφώνεται η κατάσταση μετά την από 16ης Δεκεμβρίου 2015 απόφαση του Δικαστηρίου (2016/2747(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 25 Μαΐου 2016 (σημείο 19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.5.2016)

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 8 Ιουνίου 2016 (σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.6.2016).

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0733/2016, B8-0734/2016, B8-0735/2016, B8-0736/2016, B8-0737/2016 και B8-0738/2016 (2016/2747(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 18)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0733/2016

(αντικαθιστά τιςB8-0733/2016, B8-0735/2016, B8-0736/2016 και B8-0738/2016):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Jens Gieseke, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Matthias Groote, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Gerben-Jan Gerbrandy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Anja Hazekamp, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Piernicola Pedicini, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0270)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-0734/2016 και B8-0737/2016 καταπίπτουν.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου