Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/2747(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B8-0733/2016

Debatten :

Stemmingen :

PV 08/06/2016 - 12.18
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0270

Notulen
Woensdag 8 juni 2016 - Straatsburg

12.18. Hormoonontregelende stoffen: stand van zaken na het arrest van het Gerecht van 16 december 2015 (stemming)

Verklaring van de Commissie: Hormoonontregelende stoffen: stand van zaken na het arrest van het Gerecht van 16 december 2015 (2016/2747(RSP))

Het debat heeft plaatsgevonden op 25 mei 2016 (punt 19 van de notulen van 25.5.2016)

De ontwerpresoluties zijn aangekondigd op 8 juni 2016 (punt 6 van de notulen van 8.6.2016).

Ontwerpresoluties B8-0733/2016, B8-0734/2016, B8-0735/2016, B8-0736/2016, B8-0737/2016 en B8-0738/2016 (2016/2747(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 18)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0733/2016

(ter vervanging van B8-0733/2016, B8-0735/2016, B8-0736/2016 en B8-0738/2016):

ingediend door de volgende leden:

—   Jens Gieseke, namens de PPE-Fractie;

—   Matthias Groote, namens de S&D-Fractie;

—   Gerben-Jan Gerbrandy, namens de ALDE-Fractie;

—   Anja Hazekamp, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Piernicola Pedicini, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2016)0270)

(Ontwerpresoluties B8-0734/2016 en B8-0737/2016 komen te vervallen.)

Juridische mededeling - Privacybeleid