Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2747(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0733/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 08/06/2016 - 12.18
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0270

Protokoll
Onsdagen den 8 juni 2016 - Strasbourg

12.18. Hormonstörande ämnen: situationen till följd av domstolens dom av den 16 december 2015 (omröstning)

Uttalande av kommissionen: Hormonstörande ämnen: situationen till följd av domstolens dom av den 16 december 2015 (2016/2747(RSP))

Debatten hade ägt rum den 25 maj 2016 (punkt 19 i protokollet av den 25.5.2016)

Resolutionsförslagen tillkännagavs den 8 juni 2016 (punkt 6 i protokollet av den 8.6.2016).

Resolutionsförslag B8-0733/2016, B8-0734/2016, B8-0735/2016, B8-0736/2016, B8-0737/2016 och B8-0738/2016 (2016/2747(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0733/2016

(ersätter B8-0733/2016, B8-0735/2016, B8-0736/2016 och B8-0738/2016):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Jens Gieseke för PPE-gruppen,

—   Matthias Groote för S&D-gruppen,

—   Gerben-Jan Gerbrandy för ALDE-gruppen,

—   Anja Hazekamp för GUE/NGL-gruppen,

—   Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen,

—   Piernicola Pedicini för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2016)0270)

(Resolutionsförslagen B8-0734/2016 och B8-0737/2016 bortföll.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy