Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2682(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0732/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0732/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 08/06/2016 - 12.19
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0271

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 8 Ιουνίου 2016 - Στρασβούργο

12.19. Ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 106: έγκριση του γενετικά τροποποιημένου αραβόσιτου Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21 (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος, που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού, από την επιτροπή ENVI, σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής της XXXX για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, και γενετικώς τροποποιημένους αραβοσίτους με συνδυασμό δύο ή τριών σειρών από τις Bt11, MIR162, MIR604 και GA21, και για την κατάργηση των αποφάσεων 2010/426/ΕΕ, 2011/893/ΕΕ, 2011/892/ΕΕ και 2011/894/ΕΕ (D044931/01 - 2016/2682(RSP)) (B8-0732/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 19)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ που κατατέθηκε από την επιτροπή ENVI

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0271)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου