Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/2682(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0732/2016

Ingediende teksten :

B8-0732/2016

Debatten :

Stemmingen :

PV 08/06/2016 - 12.19
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0271

Notulen
Woensdag 8 juni 2016 - Straatsburg

12.19. Bezwaar overeenkomstig artikel 106: vergunning voor GGO maïs Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21 (stemming)

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 106, leden 2 en 3, van het Reglement, door de Commissie ENVI, over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie van XXXX tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, en genetisch gemodificeerde maissoorten die bestaan uit een combinatie van twee of drie van de "events" Bt11, MIR162, MIR604 en GA21, en tot intrekking van de Besluiten 2010/426/EU, 2011/893/EU, 2011/892/EU en 2011/894/EU (D044931/01 - 2016/2682(RSP)) (B8-0732/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 19)

ONTWERPRESOLUTIE van de Commissie ENVI

Aangenomen (P8_TA(2016)0271)

Juridische mededeling - Privacybeleid