Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2682(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0732/2016

Ingivna texter :

B8-0732/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 08/06/2016 - 12.19
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0271

Protokoll
Onsdagen den 8 juni 2016 - Strasbourg

12.19. Invändning enligt artikel 106: godkännande av genetiskt modifierad majs Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21 (omröstning)

Resolutionsförslag, ingivet i enlighet med artikel 106.2 och 106.3 i arbetsordningen, av ENVI-utskottet, om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, och genetiskt modifierad majs som kombinerar två eller tre av transformationshändelserna Bt11, MIR162, MIR604 och GA21 och om upphävande av besluten 2010/426/EU, 2011/893/EU, 2011/892/EU och 2011/894/EU (D044931/01 - 2016/2682(RSP)) (B8-0732/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

RESOLUTIONSFÖRSLAG ingivet av ENVI-utskottet

Antogs (P8_TA(2016)0271)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy