Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 8 juni 2016 - Strasbourg

16. Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet

De behöriga franska myndigheterna hade översänt två begäranden om upphävande av Jean-François Jalkh parlamentariska immunitet inom ramen för en förundersökning vid domstolen Tribunal de Grande instance i Paris och domstolen Tribunal de Grande instance i Nanterre samt två begäranden om upphävande av Jean-Marie Le Pens parlamentariska immunitet inom ramen för en förundersökning vid domstolen Tribunal de Grande instance i Paris.

Dessa begäranden hänvisades i enlighet med artikel 9.1 i arbetsordningen till det ansvariga utskottet (JURI).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy