Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 8 juni 2016 - Strasbourg

18. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument från kommissionen och domstolen:

- Underrättelse om inlämning av ett byggprojekt (utvidgning av kontorslokaler) från byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (N8-0034/2016 - C8-0191/2016 - 2016/2091(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring nr 4-INF/2016 – domstolen (N8-0035/2016 - C8-0197/2016 - 2016/2092(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 10/2016 – avsnitt III – kommissionen (N8-0036/2016 - C8-0200/2016 - 2016/2093(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy