Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/0119(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0156/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0156/2016

Keskustelut :

PV 08/06/2016 - 19
CRE 08/06/2016 - 19

Äänestykset :

PV 09/06/2016 - 4.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0277

Pöytäkirja
Keskiviikko 8. kesäkuuta 2016 - Strasbourg

19. Vapaan liikkuvuuden edistäminen yksinkertaistamalla tiettyjen julkisten asiakirjojen hyväksymistä ***II (keskustelu)
CRE

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi kansalaisten vapaan liikkuvuuden edistämisestä yksinkertaistamalla tiettyjen yleisten asiakirjojen esittämistä Euroopan unionissa koskevia vaatimuksia sekä asetuksen (EU) N:o 1024/2012 muuttamisesta [14956/2/2015 - C8-0129/2016 - 2013/0119(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Mady Delvaux (A8-0156/2016)

Mady Delvaux esitteli suosituksen toiseen käsittelyyn.

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Emil Radev PPE-ryhmän puolesta, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg S&D-ryhmän puolesta, Angel Dzhambazki ECR-ryhmän puolesta, Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta, Diane James EFDD-ryhmän puolesta, Marie-Christine Boutonnet ENF-ryhmän puolesta, Tadeusz Zwiefka, Sergio Gaetano Cofferati, Branislav Škripek, Petr Mach, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ruža Tomašić, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Therese Comodini Cachia, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Pál Csáky ja Daniel Buda.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Claudia Țapardel, Notis Marias, Brian Hayes, Ivan Jakovčić, Eleftherios Synadinos ja Victor Negrescu.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Mady Delvaux.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 9.6.2016, kohta 4.4.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö