Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0119(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0156/2016

Ingivna texter :

A8-0156/2016

Debatter :

PV 08/06/2016 - 19
CRE 08/06/2016 - 19

Omröstningar :

PV 09/06/2016 - 4.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0277

Protokoll
Onsdagen den 8 juni 2016 - Strasbourg

19. Främjande av fri rörlighet genom förenkling av godtagandet av vissa officiella handlingar ***II (debatt)
CRE

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om främjande av medborgares fria rörlighet genom förenkling av kraven på framläggande av vissa officiella handlingar i Europeiska unionen och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 [14956/2/2015 - C8-0129/2016 - 2013/0119(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Mady Delvaux (A8-0156/2016)

Mady Delvaux redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Emil Radev för PPE-gruppen, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg för S&D-gruppen, Angel Dzhambazki för ECR-gruppen, Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, Diane James för EFDD-gruppen, Marie-Christine Boutonnet för ENF-gruppen, Tadeusz Zwiefka, Sergio Gaetano Cofferati, Branislav Škripek, Petr Mach, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ruža Tomašić, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Therese Comodini Cachia, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Pál Csáky och Daniel Buda.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Claudia Țapardel, Notis Marias, Brian Hayes, Ivan Jakovčić, Eleftherios Synadinos och Victor Negrescu.

Talare: Věra Jourová och Mady Delvaux.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.4 i protokollet av den 9.6.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy