Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/0906(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0167/2016

Indgivne tekster :

A8-0167/2016

Forhandlinger :

PV 08/06/2016 - 20
CRE 08/06/2016 - 20

Afstemninger :

PV 09/06/2016 - 4.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0278

Protokol
Onsdag den 8. juni 2016 - Strasbourg

20. Overførsel til Den Europæiske Unions Ret af kompetencen til som første instans at afgøre EU-personalesager ***I (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning vedrørende overførslen til Den Europæiske Unions Ret af kompetencen til som første instans at afgøre tvister mellem Unionen og dens ansatte [N8-0110/2015 - C8-0367/2015 - 2015/0906(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Mady Delvaux (A8-0167/2016)

Mady Delvaux forelagde betænkningen.

Talere: Danuta Maria Hübner (ordfører for udtalelse fra AFCO), Tadeusz Zwiefka for PPE-Gruppen, Evelyn Regner for S&D-Gruppen, Angel Dzhambazki for ECR-Gruppen, António Marinho e Pinto for ALDE-Gruppen, Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen, Laura Ferrara for EFDD-Gruppen, Georg Mayer for ENF-Gruppen, Sergio Gaetano Cofferati, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marie-Christine Boutonnet og Jiří Pospíšil.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Victor Negrescu, Notis Marias og Ivan Jakovčić.

Indlæg af Mady Delvaux.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.5 i protokollen af 9.6.2016.

(Mødet udsat kl. 16.25 og genoptaget kl. 16.50)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik