Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/0906(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0167/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0167/2016

Keskustelut :

PV 08/06/2016 - 20
CRE 08/06/2016 - 20

Äänestykset :

PV 09/06/2016 - 4.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0278

Pöytäkirja
Keskiviikko 8. kesäkuuta 2016 - Strasbourg

20. Unionin ja sen henkilöstön välisten riitojen ratkaisemista ensimmäisenä oikeusasteena koskevan toimivallan siirtäminen unionin yleiselle tuomioistuimelle ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin ja sen henkilöstön välisten riitojen ratkaisemista ensimmäisenä oikeusasteena koskevan toimivallan siirtämisestä unionin yleiselle tuomioistuimelle [N8-0110/2015 - C8-0367/2015 - 2015/0906(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Mady Delvaux (A8-0167/2016)

Mady Delvaux esitteli mietinnön.

Puheenvuorot: Danuta Maria Hübner (AFCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Tadeusz Zwiefka PPE-ryhmän puolesta, Evelyn Regner S&D-ryhmän puolesta, Angel Dzhambazki ECR-ryhmän puolesta, António Marinho e Pinto ALDE-ryhmän puolesta, Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta, Laura Ferrara EFDD-ryhmän puolesta, Georg Mayer ENF-ryhmän puolesta, Sergio Gaetano Cofferati, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marie-Christine Boutonnet ja Jiří Pospíšil.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Victor Negrescu, Notis Marias ja Ivan Jakovčić.

Mady Delvaux käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 9.6.2016, kohta 4.5.

(Istunto keskeytettiin klo 16.25 ja sitä jatkettiin klo 16.50.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö