Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0906(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0167/2016

Ingivna texter :

A8-0167/2016

Debatter :

PV 08/06/2016 - 20
CRE 08/06/2016 - 20

Omröstningar :

PV 09/06/2016 - 4.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0278

Protokoll
Onsdagen den 8 juni 2016 - Strasbourg

20. Överföring till tribunalen av behörigheten att i första instans avgöra tvister mellan unionen och dess anställda ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om överföring till Europeiska unionens tribunal av behörigheten att i första instans avgöra tvister mellan unionen och dess anställda [N8-0110/2015 - C8-0367/2015 - 2015/0906(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Mady Delvaux (A8-0167/2016)

Mady Delvaux redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Danuta Maria Hübner (föredragande av yttrande från utskottet AFCO), Tadeusz Zwiefka för PPE-gruppen, Evelyn Regner för S&D-gruppen, Angel Dzhambazki för ECR-gruppen, António Marinho e Pinto för ALDE-gruppen, Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, Laura Ferrara för EFDD-gruppen, Georg Mayer för ENF-gruppen, Sergio Gaetano Cofferati, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marie-Christine Boutonnet och Jiří Pospíšil.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Victor Negrescu, Notis Marias och Ivan Jakovčić.

Talare: Mady Delvaux.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.5 i protokollet av den 9.6.2016.

(Sammanträdet avbröts kl. 16.25 och återupptogs kl. 16.50.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy