Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 8. juni 2016 - Strasbourg

FORSÆDE: Ildikó GÁLL-PELCZ
næstformand

21. Forbedret dataudveksling og anvendelse af europæiske informationssystemer og databaser til bekæmpelse af alvorlig grænseoverskridende kriminalitet og terrorisme (forhandling)
CRE

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Forbedret dataudveksling og anvendelse af europæiske informationssystemer og databaser til bekæmpelse af alvorlig grænseoverskridende kriminalitet og terrorisme (2016/2760(RSP))

Bert Koenders (formand for Rådet) og Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Monika Hohlmeier for PPE-Gruppen, Tanja Fajon for S&D-Gruppen, Helga Stevens for ECR-Gruppen, Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, Marina Albiol Guzmán for GUE/NGL-Gruppen, Eva Joly for Verts/ALE-Gruppen, Jonathan Arnott for EFDD-Gruppen, Mario Borghezio for ENF-Gruppen, Lampros Fountoulis, løsgænger, Roberta Metsola, Josef Weidenholzer, Monica Macovei, Angelika Mlinar, Kinga Gál, Ana Gomes, James Nicholson, Filiz Hyusmenova, Axel Voss, Caterina Chinnici, Kaja Kallas, Tomáš Zdechovský, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Milan Zver, Juan Fernando López Aguilar, Emil Radev og Hugues Bayet.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes og Georgios Epitideios.

Indlæg af Jérôme Lavrilleux.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Sergio Gaetano Cofferati og Maria Grapini.

Indlæg af Dimitris Avramopoulos.

FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

Indlæg af Bert Koenders.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik