Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 8. lipnja 2016. - Strasbourg

PREDSJEDA: Ildikó GÁLL-PELCZ
potpredsjednica

21. Unapređenje procesa razmjene podataka i upotreba europskih informacijskih sustava i baza podataka u borbi protiv teških transnacionalnih kaznenih djela i terorizma (rasprava)
Doslovno izvješće

Izjave Vijeća i Komisije: Unapređenje procesa razmjene podataka i upotreba europskih informacijskih sustava i baza podataka u borbi protiv teških transnacionalnih kaznenih djela i terorizma (2016/2760(RSP))

Bert Koenders (predsjedatelj Vijeća) i Dimitris Avramopoulos (povjerenik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Monika Hohlmeier, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Tanja Fajon, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Helga Stevens, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Sophia in 't Veld, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Marina Albiol Guzmán, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Eva Joly, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Jonathan Arnott, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Mario Borghezio, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Lampros Fountoulis, nezavisni zastupnik, Roberta Metsola, Josef Weidenholzer, Monica Macovei, Angelika Mlinar, Kinga Gál, Ana Gomes, James Nicholson, Filiz Hyusmenova, Axel Voss, Caterina Chinnici, Kaja Kallas, Tomáš Zdechovský, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Milan Zver, Juan Fernando López Aguilar, Emil Radev i Hugues Bayet.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes i Georgios Epitideios.

Govorio je Jérôme Lavrilleux.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Sergio Gaetano Cofferati i Maria Grapini.

Govorio je Dimitris Avramopoulos.

PREDSJEDA: Ioan Mircea PAŞCU
potpredsjednik

Govorio je Bert Koenders.

Rasprava je zaključena.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti