Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2016. június 8., Szerda - Strasbourg

ELNÖKÖL:
Ildikó GÁLL-PELCZ alelnök

21. Az adatcsere és az európai információs rendszerek és adatbázisok súlyos nemzetközi bűncselekmények és a terrorizmus elleni küzdelemben való használatának javítása (vita)
CRE

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az adatcsere és az európai információs rendszerek és adatbázisok súlyos nemzetközi bűncselekmények és a terrorizmus elleni küzdelemben való használatának javítása (2016/2760(RSP))

Bert Koenders (a Tanács soros elnöke) és Dimitris Avramopoulos (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Monika Hohlmeier, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Tanja Fajon, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Helga Stevens, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Sophia in 't Veld, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marina Albiol Guzmán, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Eva Joly, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jonathan Arnott, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mario Borghezio, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Lampros Fountoulis, független, Roberta Metsola, Josef Weidenholzer, Monica Macovei, Angelika Mlinar, Kinga Gál, Ana Gomes, James Nicholson, Filiz Hyusmenova, Axel Voss, Caterina Chinnici, Kaja Kallas, Tomáš Zdechovský, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Milan Zver, Juan Fernando López Aguilar, Emil Radev és Hugues Bayet.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes és Georgios Epitideios.

Felszólal: Jérôme Lavrilleux.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Sergio Gaetano Cofferati és Maria Grapini.

Felszólal: Dimitris Avramopoulos.

ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök

Felszólal: Bert Koenders.

A vitát berekesztik.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat