Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2016 m. birželio 8 d. - Strasbūras

PIRMININKAVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Pirmininko pavaduotoja

21. Duomenų mainų ir Europos informacijos sistemų ir duomenų bazių naudojimo gerinimas kovojant su sunkiais tarpvalstybiniais nusikaltimais ir terorizmu (diskusijos)
Stenograma

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Duomenų mainų ir Europos informacijos sistemų ir duomenų bazių naudojimo gerinimas kovojant su sunkiais tarpvalstybiniais nusikaltimais ir terorizmu (2016/2760(RSP))

Bert Koenders (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Dimitris Avramopoulos (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Monika Hohlmeier PPE frakcijos vardu, Tanja Fajon S&D frakcijos vardu, Helga Stevens ECR frakcijos vardu, Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu, Marina Albiol Guzmán GUE/NGL frakcijos vardu, Eva Joly Verts/ALE frakcijos vardu, Jonathan Arnott EFDD frakcijos vardu, Mario Borghezio ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Lampros Fountoulis, Roberta Metsola, Josef Weidenholzer, Monica Macovei, Angelika Mlinar, Kinga Gál, Ana Gomes, James Nicholson, Filiz Hyusmenova, Axel Voss, Caterina Chinnici, Kaja Kallas, Tomáš Zdechovský, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Milan Zver, Juan Fernando López Aguilar, Emil Radev ir Hugues Bayet.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes ir Georgios Epitideios.

Kalbėjo Jérôme Lavrilleux.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Sergio Gaetano Cofferati ir Maria Grapini.

Kalbėjo Dimitris Avramopoulos.

PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Bert Koenders.

Diskusijos baigtos.

Teisinė informacija - Privatumo politika