Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2016. gada 8. jūnijs - Strasbūra

SĒDI VADA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Priekšsēdētāja vietniece

21. Datu apmaiņas uzlabošana un Eiropas informācijas sistēmu un datubāžu izmantošana cīņā pret nopietnu transnacionālo noziedzību un terorismu (debates)
Stenogramma

Padomes un Komisijas paziņojumi: Datu apmaiņas uzlabošana un Eiropas informācijas sistēmu un datubāžu izmantošana cīņā pret nopietnu transnacionālo noziedzību un terorismu (2016/2760(RSP)).

Bert Koenders (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Dimitris Avramopoulos (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Monika Hohlmeier PPE grupas vārdā, Tanja Fajon S&D grupas vārdā, Helga Stevens ECR grupas vārdā, Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā, Marina Albiol Guzmán GUE/NGL grupas vārdā, Eva Joly Verts/ALE grupas vārdā, Jonathan Arnott EFDD grupas vārdā, Mario Borghezio ENF grupas vārdā, Lampros Fountoulis, pie grupām nepiederošs deputāts, Roberta Metsola, Josef Weidenholzer, Monica Macovei, Angelika Mlinar, Kinga Gál, Ana Gomes, James Nicholson, Filiz Hyusmenova, Axel Voss, Caterina Chinnici, Kaja Kallas, Tomáš Zdechovský, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Milan Zver, Juan Fernando López Aguilar, Emil Radev un Hugues Bayet.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes un Georgios Epitideios.

Uzstājās Jérôme Lavrilleux.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Sergio Gaetano Cofferati un Maria Grapini.

Uzstājās Dimitris Avramopoulos.

SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Bert Koenders.

Debates tika slēgtas.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika