Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 8. junij 2016 - Strasbourg

PREDSEDSTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsednica

21. Izboljšanje izmenjave podatkov in uporabe evropskih informacijskih sistemov in podatkovnih zbirk v boju proti hudim mednarodnim kaznivim dejanjem in terorizmu (razprava)
Dobesedni zapis

Izjavi Sveta in Komisije: Izboljšanje izmenjave podatkov in uporabe evropskih informacijskih sistemov in podatkovnih zbirk v boju proti hudim mednarodnim kaznivim dejanjem in terorizmu (2016/2760(RSP))

Bert Koenders (predsedujoči Svetu) in Dimitris Avramopoulos (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Monika Hohlmeier v imenu skupine PPE, Tanja Fajon v imenu skupine S&D, Helga Stevens v imenu skupine ECR, Sophia in 't Veld v imenu skupine ALDE, Marina Albiol Guzmán v imenu skupine GUE/NGL, Eva Joly v imenu skupine Verts/ALE, Jonathan Arnott v imenu skupine EFDD, Mario Borghezio v imenu skupine ENF, Lampros Fountoulis samostojni poslanec, Roberta Metsola, Josef Weidenholzer, Monica Macovei, Angelika Mlinar, Kinga Gál, Ana Gomes, James Nicholson, Filiz Hyusmenova, Axel Voss, Caterina Chinnici, Kaja Kallas, Tomáš Zdechovský, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Milan Zver, Juan Fernando López Aguilar, Emil Radev in Hugues Bayet.

Po postopku "catch the eye" so govorili Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes in Georgios Epitideios.

Govoril je Jérôme Lavrilleux.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Sergio Gaetano Cofferati in Maria Grapini.

Govoril je Dimitris Avramopoulos.

PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik

Govoril je Bert Koenders.

Razprava se je zaključila.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov