Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 8. juni 2016 - Strasbourg

22. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Formanden afgav følgende meddelelse:

en henstilling fra ECON om ikke at gøre indsigelse mod forslaget til gennemførelsesforordning var blevet bekendtgjort dagen forinden på plenarmødet (punkt 10 i protokollen af 7.6.2016).

Der var ikke gjort indsigelse mod henstillingen inden for den frist på 24 timer, der er fastlagt i forretningsordenens artikel 105, stk. 6.

Denne henstilling blev derfor betragtet som vedtaget, og afgørelsen ville blive offentliggjort i »Vedtagne Tekster« fra mødet torsdag den 9. juni 2016.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik