Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 8 juni 2016 - Strasbourg

22. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Talmannen gjorde följande uttalande:

En rekommendation från ECON-utskottet om att inte invända mot förslaget till genomförandeförordning tillkännagavs under gårdagens plenarsammanträde (punkt 10 i protokollet av den 7.6.2016).

Inga invändningar hade framförts mot denna rekommendation inom den tidsfrist på 24 timmar som föreskrivs i artikel 105.6 i arbetsordningen.

Rekommendationen ansågs därmed godkänd och skulle offentliggöras i ”Antagna texter” från sammanträdet torsdagen den 9 juni 2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy