Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2016 m. birželio 8 d. - Strasbūras

23. Turkijos Didžiojo Nacionalinio Medžliso sprendimas panaikinti 138 narių parlamentinį imunitetą (diskusijos)
CRE

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Turkijos Didžiojo Nacionalinio Medžliso sprendimas panaikinti 138 narių parlamentinį imunitetą (2016/2761(RSP))

Johannes Hahn (Komisijos narys) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, Kati Piri S&D frakcijos vardu, Notis Marias ECR frakcijos vardu, Alexander Graf Lambsdorff ALDE frakcijos vardu, Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu, Bodil Valero Verts/ALE frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, Edouard Ferrand ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Eleftherios Synadinos, Renate Sommer, Nikos Androulakis, Mark Demesmaeker, Marietje Schaake, Takis Hadjigeorgiou, Ska Keller, Franz Obermayr, Janusz Korwin-Mikke, Michaela Šojdrová (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Josef Weidenholzer, Charles Tannock, Ivo Vajgl, Marie-Christine Vergiat, Ernest Maragall, Georgios Epitideios, Jaromír Štětina, Elena Valenciano, Hans-Olaf Henkel, Kostas Chrysogonos, Ulrike Lunacek, Manolis Kefalogiannis, Brando Benifei, Angel Dzhambazki, Josu Juaristi Abaunz, Othmar Karas, Ana Gomes, Martina Michels, Costas Mavrides, Sofia Sakorafa, Pier Antonio Panzeri ir Demetris Papadakis.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Kateřina Konečná ir Javier Couso Permuy.

Kalbėjo Johannes Hahn.

Diskusijos baigtos.

Teisinė informacija - Privatumo politika