Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2016. gada 8. jūnijs - Strasbūra

23. Turcijas Lielās nacionālās asamblejas lēmums atcelt deputāta imunitāti 138 deputātiem (debates)
Stenogramma

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Turcijas Lielās nacionālās asamblejas lēmums atcelt deputāta imunitāti 138 deputātiem (2016/2761(RSP)).

Johannes Hahn (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, Kati Piri S&D grupas vārdā, Notis Marias ECR grupas vārdā, Alexander Graf Lambsdorff ALDE grupas vārdā, Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, Bodil Valero Verts/ALE grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, Edouard Ferrand ENF grupas vārdā, Eleftherios Synadinos, pie grupām nepiederošs deputāts, Renate Sommer, Nikos Androulakis, Mark Demesmaeker, Marietje Schaake, Takis Hadjigeorgiou, Ska Keller, Franz Obermayr, Janusz Korwin-Mikke, Michaela Šojdrová, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Josef Weidenholzer, Charles Tannock, Ivo Vajgl, Marie-Christine Vergiat, Ernest Maragall, Georgios Epitideios, Jaromír Štětina, Elena Valenciano, Hans-Olaf Henkel, Kostas Chrysogonos, Ulrike Lunacek, Manolis Kefalogiannis, Brando Benifei, Angel Dzhambazki, Josu Juaristi Abaunz, Othmar Karas, Ana Gomes, Martina Michels, Costas Mavrides, Sofia Sakorafa, Pier Antonio Panzeri un Demetris Papadakis.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Csaba Sógor, Nicola Caputo, Kateřina Konečná un Javier Couso Permuy.

Uzstājās Johannes Hahn.

Debates tika slēgtas.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika