Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 8. června 2016 - Štrasburk

24. Reforma nástrojů na ochranu obchodu (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení Rady: Reforma nástrojů na ochranu obchodu (2016/2763(RSP))

Bert Koenders (úřadující předseda Rady) učinil prohlášení.

Vystoupil Daniel Caspary za skupinu PPE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

Vystoupili: Bernd Lange za skupinu S&D, Joachim Starbatty za skupinu ECR, Dita Charanzová za skupinu ALDE, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jonathan Arnott, David Borrelli za skupinu EFDD, Matteo Salvini za skupinu ENF, Christofer Fjellner, Jude Kirton-Darling, Marielle de Sarnez, Anne-Marie Mineur, Reinhard Bütikofer, Jonathan Arnott, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Reinhard Bütikofer, Salvatore Cicu, Andrea Cozzolino, Bernd Lange k průběhu rozpravy, Marietje Schaake, Patrick Le Hyaric, Jarosław Wałęsa, Agnes Jongerius, Adam Szejnfeld, Maria Arena, Tokia Saïfi, Karoline Graswander-Hainz, Emmanuel Maurel, Joachim Schuster a Victor Boştinaru.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Notis Marias, Ivan Jakovčić a Maria Grapini.

Vystoupil Bert Koenders.

Rozprava skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí