Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 8. juni 2016 - Strasbourg

24. Reform af handelspolitiske beskyttelsesforanstaltninger (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelse fra Rådet: Reform af handelspolitiske beskyttelsesforanstaltninger (2016/2763(RSP))

Bert Koenders (formand for Rådet) afgav redegørelsen.

Indlæg af Daniel Caspary for PPE-Gruppen.

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

Talere: Bernd Lange for S&D-Gruppen, Joachim Starbatty for ECR-Gruppen, Dita Charanzová for ALDE-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, Yannick Jadot for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jonathan Arnott, David Borrelli for EFDD-Gruppen, Matteo Salvini for ENF-Gruppen, Christofer Fjellner, Jude Kirton-Darling, Marielle de Sarnez, Anne-Marie Mineur, Reinhard Bütikofer, Jonathan Arnott, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Reinhard Bütikofer, Salvatore Cicu, Andrea Cozzolino, Bernd Lange om afviklingen af forhandlingen, Marietje Schaake, Patrick Le Hyaric, Jarosław Wałęsa, Agnes Jongerius, Adam Szejnfeld, Maria Arena, Tokia Saïfi, Karoline Graswander-Hainz, Emmanuel Maurel, Joachim Schuster og Victor Boştinaru.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Notis Marias, Ivan Jakovčić og Maria Grapini.

Indlæg af Bert Koenders.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik