Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 8. kesäkuuta 2016 - Strasbourg

24. Kaupan suojatoimien uudistus (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Neuvoston julkilausuma: Kaupan suojatoimien uudistus (2016/2763(RSP))

Bert Koenders (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Daniel Caspary PPE-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Puheenvuorot: Bernd Lange S&D-ryhmän puolesta, Joachim Starbatty ECR-ryhmän puolesta, Dita Charanzová ALDE-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Yannick Jadot Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jonathan Arnott, David Borrelli EFDD-ryhmän puolesta, Matteo Salvini ENF-ryhmän puolesta, Christofer Fjellner, Jude Kirton-Darling, Marielle de Sarnez, Anne-Marie Mineur, Reinhard Bütikofer, Jonathan Arnott, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Reinhard Bütikofer, Salvatore Cicu, Andrea Cozzolino, Bernd Lange keskustelun kulusta, Marietje Schaake, Patrick Le Hyaric, Jarosław Wałęsa, Agnes Jongerius, Adam Szejnfeld, Maria Arena, Tokia Saïfi, Karoline Graswander-Hainz, Emmanuel Maurel, Joachim Schuster ja Victor Boştinaru.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Notis Marias, Ivan Jakovčić ja Maria Grapini.

Bert Koenders käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö