Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 8. lipnja 2016. - Strasbourg

24. Reforma instrumenata trgovinske zaštite (rasprava)
CRE

Izjava Vijeća: Reforma instrumenata trgovinske zaštite (2016/2763(RSP))

Bert Koenders (predsjedatelj Vijeća) dao je izjavu.

Govorio je Daniel Caspary, u ime Kluba zastupnika PPE-a.

PREDSJEDA: Ryszard CZARNECKI
potpredsjednik

Govorili su: Bernd Lange, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Joachim Starbatty, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Dita Charanzová, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Helmut Scholz, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Yannick Jadot, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Jonathan Arnott, David Borrelli, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Matteo Salvini, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Christofer Fjellner, Jude Kirton-Darling, Marielle de Sarnez, Anne-Marie Mineur, Reinhard Bütikofer, Jonathan Arnott, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Reinhard Bütikofer, Salvatore Cicu, Andrea Cozzolino, Bernd Lange o tijeku rasprave, Marietje Schaake, Patrick Le Hyaric, Jarosław Wałęsa, Agnes Jongerius, Adam Szejnfeld, Maria Arena, Tokia Saïfi, Karoline Graswander-Hainz, Emmanuel Maurel, Joachim Schuster i Victor Boştinaru.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Notis Marias, Ivan Jakovčić i Maria Grapini.

Govorio je Bert Koenders.

Rasprava je zaključena.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti