Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 8 czerwca 2016 r. - Strasburg

24. Reforma instrumentów ochrony handlu (TDI) (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie Rady: Reforma instrumentów ochrony handlu (TDI) (2016/2763(RSP))

Bert Koenders (urzędujący przewodniczący Rady) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrał Daniel Caspary w imieniu grupy PPE.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Bernd Lange w imieniu grupy S&D, Joachim Starbatty w imieniu grupy ECR, Dita Charanzová w imieniu grupy ALDE, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Yannick Jadot w imieniu grupy Verts/ALE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jonathana Arnotta, David Borrelli w imieniu grupy EFDD, Matteo Salvini w imieniu grupy ENF, Christofer Fjellner, Jude Kirton-Darling, Marielle de Sarnez, Anne-Marie Mineur, Reinhard Bütikofer, Jonathan Arnott, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Reinharda Bütikofera, Salvatore Cicu, Andrea Cozzolino, Bernd Lange w sprawie przebiegu debaty, Marietje Schaake, Patrick Le Hyaric, Jarosław Wałęsa, Agnes Jongerius, Adam Szejnfeld, Maria Arena, Tokia Saïfi, Karoline Graswander-Hainz, Emmanuel Maurel, Joachim Schuster i Victor Boştinaru.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Notis Marias, Ivan Jakovčić i Maria Grapini.

Głos zabrał Bert Koenders.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności