Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 8. junij 2016 - Strasbourg

24. Reforma instrumentov trgovinske zaščite (TDI) (razprava)
Dobesedni zapis

Izjava Sveta: Reforma instrumentov trgovinske zaščite (TDI) (2016/2763(RSP))

Bert Koenders (predsedujoči Svetu) je podal izjavo.

Govoril je Daniel Caspary v imenu skupine PPE.

PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik

Govorili so Bernd Lange v imenu skupine S&D, Joachim Starbatty v imenu skupine ECR, Dita Charanzová v imenu skupine ALDE, Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, Yannick Jadot v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Jonathan Arnott, David Borrelli v imenu skupine EFDD, Matteo Salvini v imenu skupine ENF, Christofer Fjellner, Jude Kirton-Darling, Marielle de Sarnez, Anne-Marie Mineur, Reinhard Bütikofer, Jonathan Arnott, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Reinhard Bütikofer, Salvatore Cicu, Andrea Cozzolino, Bernd Lange o poteku razprave, Marietje Schaake, Patrick Le Hyaric, Jarosław Wałęsa, Agnes Jongerius, Adam Szejnfeld, Maria Arena, Tokia Saïfi, Karoline Graswander-Hainz, Emmanuel Maurel, Joachim Schuster in Victor Boştinaru.

Po postopku "catch the eye" so govorili Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Notis Marias, Ivan Jakovčić in Maria Grapini.

Govoril je Bert Koenders.

Razprava se je zaključila.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov