Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 8 juni 2016 - Strasbourg

24. Reform av de handelspolitiska skyddsåtgärderna (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av rådet: Reform av de handelspolitiska skyddsåtgärderna (2016/2763(RSP))

Bert Koenders (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande.

Talare: Daniel Caspary för PPE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Talare: Bernd Lange för S&D-gruppen, Joachim Starbatty för ECR-gruppen, Dita Charanzová för ALDE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Yannick Jadot för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jonathan Arnott, David Borrelli för EFDD-gruppen, Matteo Salvini för ENF-gruppen, Christofer Fjellner, Jude Kirton-Darling, Marielle de Sarnez, Anne-Marie Mineur, Reinhard Bütikofer, Jonathan Arnott, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Reinhard Bütikofer, Salvatore Cicu, Andrea Cozzolino, Bernd Lange om debattens förlopp, Marietje Schaake, Patrick Le Hyaric, Jarosław Wałęsa, Agnes Jongerius, Adam Szejnfeld, Maria Arena, Tokia Saïfi, Karoline Graswander-Hainz, Emmanuel Maurel, Joachim Schuster och Victor Boştinaru.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Notis Marias, Ivan Jakovčić och Maria Grapini.

Talare: Bert Koenders.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy