Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2600(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-000058/2016 (B8-0702/2016)

Debatter :

PV 08/06/2016 - 25
CRE 08/06/2016 - 25

Omröstningar :

PV 06/07/2016 - 6.13

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 8 juni 2016 - Strasbourg

25. Japans beslut att återuppta valfångst under säsongen 2015–2016 (debatt)
CRE

Fråga för muntligt besvarande (O-000058/2016) från Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström och Marco Affronte, för utskottet ENVI, till rådet: Japans beslut att återuppta valfångst under säsongen 2015-2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0702/2016)

Fråga för muntligt besvarande (O-000059/2016) från Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström och Marco Affronte, för utskottet ENVI, till kommissionen: Japans beslut att återuppta valfångst under säsongen 2015-2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0703/2016)

Giovanni La Via utvecklade frågorna.

Bert Koenders (rådets tjänstgörande ordförande) besvarade frågan B8-0702/2016.

Jyrki Katainen (vice ordförande för kommissionen) besvarade frågan B8-0703/2016.

Talare: Marijana Petir för PPE-gruppen, Renata Briano för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, José Inácio Faria för ALDE-gruppen, Stefan Eck för GUE/NGL-gruppen, Linnéa Engström för Verts/ALE-gruppen, Marco Affronte för EFDD-gruppen, Sylvie Goddyn för ENF-gruppen, Csaba Sógor och Ricardo Serrão Santos.

ORDFÖRANDESKAP: Ulrike LUNACEK
Vice talman

Talare: Anja Hazekamp.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias och Ivan Jakovčić.

Talare: Jyrki Katainen och Bert Koenders.

Resolutionsförslagen (artikel 128.5 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: sammanträdesperioden i juli.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy