Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/2610(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

O-000079/2016 (B8-0705/2016)

Debatten :

PV 08/06/2016 - 26
CRE 08/06/2016 - 26

Stemmingen :

PV 09/06/2016 - 4.6

Aangenomen teksten :


Notulen
Woensdag 8 juni 2016 - Straatsburg

26. Verordening betreffende een open, efficiënt en onafhankelijk bestuur van de Europese Unie (debat)
CRE

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000079/2016) van Pavel Svoboda en Heidi Hautala, namens de Commissie JURI, aan de Commissie: Verordening betreffende een open, efficiënte en onafhankelijke administratie van de Europese Unie (2016/2610(RSP)) (B8-0705/2016)

Pavel Svoboda en Heidi Hautala lichten de vraag toe.

Jyrki Katainen (vicevoorzitter van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Emil Radev, namens de PPE-Fractie, Victor Negrescu, namens de S&D-Fractie, Angel Dzhambazki, namens de ECR-Fractie, Margot Parker, namens de EFDD-Fractie, Gilles Lebreton, namens de ENF-Fractie, Tadeusz Zwiefka, Sergio Gaetano Cofferati, Ruža Tomašić, Ingeborg Gräßle, Monica Macovei en Daniel Buda.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias, Ivan Jakovčić en Kateřina Konečná.

Het woord wordt gevoerd door Jyrki Katainen.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

Heidi Hautala en Pavel Svoboda, namens de Commissie JURI, over een open, doeltreffend en onafhankelijk Europees ambtenarenapparaat (2016/2610(RSP)) (B8-0685/2016).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.6 van de notulen van 9.6.2016.

Juridische mededeling - Privacybeleid