Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2610(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-000079/2016 (B8-0705/2016)

Debatter :

PV 08/06/2016 - 26
CRE 08/06/2016 - 26

Omröstningar :

PV 09/06/2016 - 4.6

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 8 juni 2016 - Strasbourg

26. En öppen, effektiv och oberoende EU-förvaltning (debatt)
CRE

Fråga för muntligt besvarande (O-000079/2016) från Pavel Svoboda och Heidi Hautala, för utskottet JURI, till kommissionen: En förordning för en öppen, effektiv och oberoende EU-förvaltning (2016/2610(RSP)) (B8-0705/2016)

Pavel Svoboda och Heidi Hautala utvecklade frågan.

Jyrki Katainen (vice ordförande för kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Emil Radev för PPE-gruppen, Victor Negrescu för S&D-gruppen, Angel Dzhambazki för ECR-gruppen, Margot Parker för EFDD-gruppen, Gilles Lebreton för ENF-gruppen, Tadeusz Zwiefka, Sergio Gaetano Cofferati, Ruža Tomašić, Ingeborg Gräßle, Monica Macovei och Daniel Buda.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias, Ivan Jakovčić och Kateřina Konečná.

Talare: Jyrki Katainen.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

Heidi Hautala och Pavel Svoboda, för utskottet JURI, om en öppen, effektiv och oberoende EU-förvaltning (2016/2610(RSP)) (B8-0685/2016).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.6 i protokollet av den 9.6.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy