Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 8 юни 2016 г. - Страсбург

27. Икономическа дипломация на ЕС (разискване)
CRE

Изявление на Комисията: Икономическа дипломация на ЕС (2016/2733(RSP))

Jyrki Katainen (заместник-председател на Комисията ) направи изявление.

Изказаха се: Antonio Tajani, от името на групата PPE, Maria Grapini, от името на групата S&D, Zdzisław Krasnodębski, от името на групата ECR, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Othmar Karas, Francisco Assis, Janusz Lewandowski, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Dubravka Šuica и Stanislav Polčák.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kateřina Konečná и Ruža Tomašić.

Изказа се Jyrki Katainen.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност