Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 8 juni 2016 - Strasbourg

27. EU:s ekonomiska diplomati (debatt)
CRE

Uttalande av kommissionen: EU:s ekonomiska diplomati (2016/2733(RSP))

Jyrki Katainen (vice ordförande för kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Antonio Tajani för PPE-gruppen, Maria Grapini för S&D-gruppen, Zdzisław Krasnodębski för ECR-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Othmar Karas, Francisco Assis, Janusz Lewandowski, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Dubravka Šuica och Stanislav Polčák.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kateřina Konečná och Ruža Tomašić.

Talare: Jyrki Katainen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy