Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Сряда, 8 юни 2016 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 3.Трансфер на бюджетни кредити
 4.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 5.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 6.Положението във Венецуела (внесени предложения за резолюция)
 7.Нарушители на функциите на ендокринната система: актуалното положение след решението на Съда от 16 декември 2015 г. (внесени предложения за резолюция)
 8.Средносрочен преглед на плана за инвестиции (разискване)
 9.Макрофинансова помощ за Тунис ***I (разискване)
 10.Тържествено заседание - България
 11.Съобщение на председателството
 12.Време за гласуване
  
12.1.Създаване на анкетна комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо администриране при прилагането на правото на Съюза по отношение на изпирането на пари, избягването на данъци и укриването на данъци, нейните правомощия, числен състав и мандат (гласуване)
  
12.2.Споразумение между ЕС и Палау за премахване на визите за краткосрочно пребиваване *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
12.3.Споразумение между ЕС и Тонга за премахване на визите за краткосрочно пребиваване *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
12.4.Споразумение между ЕС и Колумбия за премахване на визите за краткосрочно пребиваване *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
12.5.Разширяване на търговията с продукти на информационните технологии (СИТ) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
12.6.Подлагане на контрол на новото психоактивно вещество α-PVP * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
12.7.Ратифициране и присъединяване към Протокола от 2010 г. към Международната конвенция за превоза на опасни и вредни вещества по море с изключение на аспектите, свързани със съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
12.8.Ратифициране и присъединяване към Протокола от 2010 г. към Международната конвенция за превоза на опасни и вредни вещества по море по отношение на аспектите, свързани със съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
12.9.Рамково споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Филипините (присъединяване Хърватия) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
12.10.Рамково споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и Филипините (одобрение) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
12.11.Рамково споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Филипини, от друга страна (гласуване)
  
12.12.Макрофинансова помощ за Тунис ***I (гласуване)
  
12.13.Правила срещу определени практики за избягване на данъци * (гласуване)
  
12.14.Последващи действия след резолюцията на Европейския парламент относно доклада на Сената на САЩ относно използването на изтезания от ЦРУ (гласуване)
  
12.15.Развитие на космическия капацитет за европейска сигурност и отбрана (гласуване)
  
12.16.Навлизане на пазара на космически технологии (гласуване)
  
12.17.Положението във Венецуела (гласуване)
  
12.18.Нарушители на функциите на ендокринната система: актуалното положение след решението на Съда от 16 декември 2015 г. (гласуване)
  
12.19.Възражение по член 106: разрешаване на генетично модифицирана царевица Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21 (гласуване)
  
12.20.Възражение по член 106: пускане на пазара на генетично модифициран карамфил (Dianthus caryophyllus L., line SHD-27531-4) (гласуване)
 13.Обяснениe на вот
 14.Поправки на вот и намерения за гласуване
 15.Одобряване на протокола от предишното заседание
 16.Искане за снемане на парламентарен имунитет
 17.Състав на комисиите и делегациите
 18.Внесени документи
 19.Насърчаване на свободното движение чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи ***II (разискване)
 20.Прехвърляне на Общия съд на Европейския съюз на компетентността да разглежда като първа инстанция споровете между Съюза и неговите служители ***I (разискване)
 21.Подобряване на обмена на данни и използването на европейските информационни системи и бази данни в борбата срещу тежката транснационална престъпност и тероризма (разискване)
 22.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 23.Решение на Великото национално събрание на Турция за отнемане на парламентарния имунитет на 138 членове на парламента (разискване)
 24.Реформа на инструментите за търговска защита (разискване)
 25.Решението на Япония да възобнови китолова през сезона 2015-2016 г. (разискване)
 26.Регламент за открита, ефикасна и независима администрация на Европейския съюз (разискване)
 27.Икономическа дипломация на ЕС (разискване)
 28.Дневен ред на следващото заседание
 29.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (269 kb) Присъствен списък (62 kb)    Резултати от поименно гласуване (4737 kb) 
 
Протокол (275 kb) Присъствен списък (37 kb) Резултати от гласувания (53 kb) Резултати от поименно гласуване (168 kb) 
 
Протокол (350 kb) Присъствен списък (71 kb) Резултати от гласувания (876 kb) Резултати от поименно гласуване (4030 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност