Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Zápis
Středa, 8. června 2016 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 3.Převody prostředků
 4.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 5.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 6.Situace ve Venezuele (předložené návrhy usnesení)
 7.Látky narušující endokrinní činnost: situace po rozsudku Tribunálu ze dne 16. prosince 2015 (předložené návrhy usnesení)
 8.Přezkum investičního plánu v polovině období (rozprava)
 9.Makrofinanční pomoc Tunisku ***I (rozprava)
 10.Slavnostní zasedání – Bulharsko
 11.Sdělení předsednictví
 12.Hlasování
  
12.1.Zřízení vyšetřovacího výboru pro údajné porušování a nesprávný úřední postup při uplatňování právních předpisů Unie v souvislosti s praním peněz, vyhýbáním se daňové povinnosti a daňovými úniky, jeho pravomoci, početní složení a délka mandátu (hlasování)
  
12.2.Dohoda mezi EU a Palau o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
12.3.Dohoda mezi EU a Tongou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
12.4.Dohoda mezi EU a Kolumbijí o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
12.5.Rozšíření obchodu s produkty informačních technologií (ITA) *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
12.6.Podrobení α-PVP kontrolním opatřením * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
12.7.Ratifikace Protokolu z roku 2010 k Úmluvě o přepravě nebezpečných a škodlivých látek a přistoupení k němu s výjimkou aspektů týkajících se justiční spolupráce v občanských věcech (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
12.8.Ratifikace Protokolu z roku 2010 k Úmluvě o přepravě nebezpečných a škodlivých látek a přistoupení k němu, pokud jde o aspekty týkající se justiční spolupráce v občanských věcech (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
12.9.Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Filipínami (přistoupení Chorvatska) *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
12.10.Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Filipínami (souhlas) *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
12.11.Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Filipínami (usnesení) (hlasování)
  
12.12.Makrofinanční pomoc Tunisku ***I (hlasování)
  
12.13.Pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem * (hlasování)
  
12.14.Opatření v návaznosti na usnesení Parlamentu ze dne 11. února 2015 o zprávě Senátu USA o používání mučení ze strany CIA (hlasování)
  
12.15.Vesmírné kapacity evropské bezpečnosti a obrany (hlasování)
  
12.16.Pronikání na trh v oblasti vesmíru (hlasování)
  
12.17.Situace ve Venezuele (hlasování)
  
12.18.Látky narušující endokrinní činnost: situace po rozsudku Tribunálu ze dne 16. prosince 2015 (hlasování)
  
12.19.Produkty, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny (hlasování)
  
12.20.Geneticky modifikovaný karafiát (Dianthus caryophyllus L., linie SHD-27531-4) (hlasování)
 13.Vysvětlení hlasování
 14.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 15.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 16.Žádost o zbavení poslanecké imunity
 17.Členství ve výborech a delegacích
 18.Předložení dokumentů
 19.Podpora volného pohybu zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin ***II (rozprava)
 20.Přenesení pravomoci rozhodovat v prvním stupni ve věcech veřejné služby EU ***I (rozprava)
 21.Zdokonalení sdílení údajů a využívání evropských informačních systémů a databází v boji proti závažné nadnárodní trestné činnosti a terorismu (rozprava)
 22.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 23.Rozhodnutí Velkého národního shromáždění Turecka zbavit 138 poslanců imunity (rozprava)
 24.Reforma nástrojů na ochranu obchodu (rozprava)
 25.Rozhodnutí Japonska pokračovat v sezóně 2015–2016 v lovu velryb (rozprava)
 26.Otevřená, efektivní a nezávislá správa Evropské unie (rozprava)
 27.Hospodářská diplomacie EU (rozprava)
 28.Pořad jednání příštího denního zasedání
 29.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (234 kb) Prezenční listina (62 kb)    Výsledek jmenovitých hlasování (4737 kb) 
 
Zápis (259 kb) Prezenční listina (37 kb) Výsledky hlasování (49 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (168 kb) 
 
Zápis (308 kb) Prezenční listina (64 kb) Výsledky hlasování (842 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (3958 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí