Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Onsdag den 8. juni 2016 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 3.Bevillingsoverførsler
 4.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 5.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 6.Situationen i Venezuela (indgivne beslutningsforslag)
 7.Hormonforstyrrende stoffer: status efter Rettens dom af 16. december 2015 (indgivne beslutningsforslag)
 8.Midtvejsrevision af investeringsplanen (forhandling)
 9.Makrofinansiel bistand til Tunesien ***I (forhandling)
 10.Højtideligt møde - Bulgarien
 11.Meddelelse fra formanden
 12.Afstemningstid
  
12.1.Nedsættelse af et undersøgelsesudvalg, som skal undersøge påstande om overtrædelser af og fejl eller forsømmelser i forbindelse med gennemførelsen af EU-retten for så vidt angår hvidvaskning af penge, skatteundgåelse og skatteunddragelse, dets sagsområder, sammensætning og funktionsperiode (afstemning)
  
12.2.Aftalen mellem EU og Palau om visumfritagelse for kortvarige ophold *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
12.3.Aftalen EU ogTonga om visumfritagelse for kortvarige ophold *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
12.4.Aftale mellem EU og Colombia om visumfritagelse for kortvarige ophold *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
12.5.Udvidelse af handelen med informationsteknologiprodukter (ITA) *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
12.6.At underkaste α-PVP kontrolforanstaltninger * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
12.7.Ratifikation og tiltrædelse af protokollen af 2010 til konventionen om farlige og skadelige stoffer med undtagelse af aspekter, der vedrører civilretligt samarbejde (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
12.8.Ratifikation og tiltrædelse af protokollen af 2010 til konventionen om farlige og skadelige stoffer for så vidt angår aspekter, der vedrører civilretligt samarbejde (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
12.9.Rammeaftale om partnerskab og samarbejde mellem EU og Filippinerne (Kroatiens tiltrædelse) *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
12.10.Rammeaftale om partnerskab og samarbejde mellem EU og Filippinerne (godkendelse) *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
12.11.Rammeaftale om partnerskab og samarbejde mellem EU og Filippinerne (beslutning) (afstemning)
  
12.12.Makrofinansiel bistand til Tunesien ***I (afstemning)
  
12.13.Regler mod visse metoder til skatteundgåelse * (afstemning)
  
12.14.Opfølgning på Parlamentets beslutning af 11. februar 2015 om det amerikanske Senats rapport om CIA's brug af tortur (afstemning)
  
12.15.Kapacitet i verdensrummet til sikkerhed og forsvar i Europa (afstemning)
  
12.16.Opsving på rumfartsmarkedet (afstemning)
  
12.17.Situationen i Venezuela (afstemning)
  
12.18.Hormonforstyrrende stoffer: status efter Domstolens dom af 16. december 2015 (afstemning)
  
12.19.Indsigelse jf. artikel 106: Godkendelse af GMO-majs Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21 (afstemning)
  
12.20.Indsigelse jf. artikel 106: Markedsføring af en genetisk modificeret nellike (Dianthus caryophyllus L., linje SHD-27531-4) (afstemning)
 13.Stemmeforklaringer
 14.Stemmerettelser og -intentioner
 15.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 16.Anmodning om ophævelse af parlamentarisk immunitet
 17.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 18.Modtagne dokumenter
 19.Fremme af den frie bevægelighed gennem en forenkling af accepten af visse offentlige dokumenter i EU ***II (forhandling)
 20.Overførsel til Den Europæiske Unions Ret af kompetencen til som første instans at afgøre EU-personalesager ***I (forhandling)
 21.Forbedret dataudveksling og anvendelse af europæiske informationssystemer og databaser til bekæmpelse af alvorlig grænseoverskridende kriminalitet og terrorisme (forhandling)
 22.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 23.Tyrkiets Nationale Storforsamlings afgørelse om at ophæve den parlamentariske immunitet for 138 medlemmer (forhandling)
 24.Reform af handelspolitiske beskyttelsesforanstaltninger (forhandling)
 25.Japans beslutning om at genoptage hvalfangst i sæsonen 2015-2016 (forhandling)
 26.En åben, effektiv og uafhængig EU-forvaltning (forhandling)
 27.EU's økonomiske diplomati (forhandling)
 28.Dagsorden for næste møde
 29.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (225 kb) Tilstedeværelsesliste (62 kb)    Resultat af afstemningerne ved navneopråb (4737 kb) 
 
Protokol (224 kb) Tilstedeværelsesliste (37 kb) Afstemningsresultater (48 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (167 kb) 
 
Protokol (315 kb) Tilstedeværelsesliste (63 kb) Afstemningsresultater (833 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (3867 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik