Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Keskiviikko 8. kesäkuuta 2016 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Määrärahojen siirrot
 4.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 5.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)
 6.Venezuelan tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 7.Hormonaaliset haittatekijät: tilanne unionin tuomioistuimen 16. joulukuuta 2015 antaman tuomion jälkeen (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 8.Investointisuunnitelman väliarviointi (keskustelu)
 9.Makrotaloudellisen rahoitusavun myöntäminen Tunisialle ***I (keskustelu)
 10.Juhlaistunto - Bulgaria
 11.Puhemiehen ilmoitus
 12.Äänestykset
  12.1.Tutkintavaliokunnan asettaminen tutkimaan epäilyjä rahanpesuun, veronkiertoon ja veropetoksiin liittyvästä unionin oikeuden rikkomisesta ja unionin oikeutta sovellettaessa ilmenneistä hallinnollisista epäkohdista ja sen toimivallan, jäsenmäärän ja toimikauden keston määrittelystä (äänestys)
  12.2.EU:n ja Palaun välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  12.3.EU:n ja Tongan välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  12.4.EU:n ja Kolumbian välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  12.5.Informaatioteknologiatuotteiden kaupan laajentaminen (ITA-sopimus) *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  12.6.α-PVP:n saattaminen valvontatoimenpiteiden piiriin * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  12.7.Vaarallisia ja haitallisia aineita koskevan sopimuksen vuoden 2010 pöytäkirjan ratifiointi ja siihen liittyminen, lukuun ottamatta oikeudelliseen yhteistyöhön siviilioikeudellisissa asioissa liittyviä seikkoja (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  12.8.Vaarallisia ja haitallisia aineita koskevan sopimuksen vuoden 2010 pöytäkirjan ratifiointi ja siihen liittyminen oikeudelliseen yhteistyöhön siviilioikeudellisissa asioissa liittyvien seikkojen osalta (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  12.9.EU:n ja Filippiinien kumppanuutta ja yhteistyötä koskeva puitesopimus (Kroatian liittyminen) *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  12.10.EU:n ja Filippiinien kumppanuutta ja yhteistyötä koskeva puitesopimus (hyväksyntä) *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  12.11.EU:n ja Filippiinien kumppanuutta ja yhteistyötä koskevaa puitesopimus (päätöslauselmaesitys) (äänestys)
  12.12.Makrotaloudellisen rahoitusavun myöntäminen Tunisialle ***I (äänestys)
  12.13.Tiettyjen veron kiertämisen käytäntöjen torjuntaa koskevat säännöt * (äänestys)
  12.14.CIA:n käyttämää kidutusta koskevasta Yhdysvaltain senaatin raportista 11. helmikuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman seuranta (äänestys)
  12.15.Avaruusvoimavarat Euroopan turvallisuudessa ja puolustuksessa (äänestys)
  12.16.Avaruusmarkkinoille pääsy (äänestys)
  12.17.Venezuelan tilanne (äänestys)
  12.18.Hormonaaliset haittatekijät: tilanne unionin tuomioistuimen 16. joulukuuta 2015 antaman tuomion jälkeen (äänestys)
  12.19.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: muuntogeenisen Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21 -maissin viljelyä koskeva lupa (äänestys)
  12.20.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: muuntogeenisen neilikan (Dianthus caryophyllus L., linja SHD-27531-4) markkinoille saattaminen (äänestys)
 13.Äänestysselitykset
 14.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 15.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 16.Koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 17.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 18.Vastaanotetut asiakirjat
 19.Vapaan liikkuvuuden edistäminen yksinkertaistamalla tiettyjen julkisten asiakirjojen hyväksymistä ***II (keskustelu)
 20.Unionin ja sen henkilöstön välisten riitojen ratkaisemista ensimmäisenä oikeusasteena koskevan toimivallan siirtäminen unionin yleiselle tuomioistuimelle ***I (keskustelu)
 21.Tietojenvaihdon ja eurooppalaisten tietojärjestelmien ja tietokantojen käytön parantaminen torjuttaessa vakavaa kansainvälistä rikollisuutta ja terrorismia (keskustelu)
 22.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 23.Turkin parlamentin päätös poistaa parlamentaarinen koskemattomuus 138 jäseneltä (keskustelu)
 24.Kaupan suojatoimien uudistus (keskustelu)
 25.Japanin päätös ryhtyä uudelleen valaanpyyntiin kaudella 2015–2016 (keskustelu)
 26.Avoin, tehokas ja riippumaton Euroopan unionin hallinto (keskustelu)
 27.EU:n talousdiplomatia (keskustelu)
 28.Seuraavan istunnon esityslista
 29.Istunnon päättäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja (237 kb) Läsnäololista (62 kb)    Nimenhuutoäänestykset (4737 kb) 
 
Pöytäkirja (228 kb) Läsnäololista (37 kb) Äänestysten tulokset (48 kb) Nimenhuutoäänestykset (171 kb) 
 
Pöytäkirja (312 kb) Läsnäololista (62 kb) Äänestysten tulokset (810 kb) Nimenhuutoäänestykset (3961 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö