Előző 
 Következő 
PVTACRE
Jegyzőkönyv
2016. június 8., Szerda - Strasbourg
 1.Az ülés megnyitása
 2.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 3.Előirányzatok átcsoportosítása
 4.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 5.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)
 6.A venezuelai helyzet (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 7.A hormonháztartást zavaró anyagok: a Törvényszék 2015. december 16-i ítéletét követő helyzet (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 8.A beruházási terv félidős felülvizsgálata (vita)
 9.A Tunéziának nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatás ***I (vita)
 10.Ünnepélyes ülés - Bulgária
 11.Az elnök közleménye
 12.Szavazások órája
  12.1.A pénzmosásra, adókikerülésre és adókijátszásra vonatkozó uniós jog alkalmazásával kapcsolatos állítólagos jogsértések és hivatali visszásságok kivizsgálásával foglalkozó vizsgálóbizottság felállítása: feladatai, összetétele és mandátumának időtartama (szavazás)
  12.2.Az EU és Palau közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  12.3.Az EU és Tonga közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  12.4.Az EU és Kolumbia közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  12.5.Az információtechnológiai termékek kereskedelmének kiterjesztése *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  12.6.Az α-PVP ellenőrzési intézkedéseknek való alávetése * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  12.7.A veszélyes és ártalmas anyagokról szóló 2010. évi jegyzőkönyv – a polgári jogi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos szempontok kivételével – megerősítése és az ahhoz való csatlakozás (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  12.8.A veszélyes és ártalmas anyagokról szóló 2010. évi jegyzőkönyvnek a polgári jogi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés tekintetében történő megerősítése és az ahhoz való csatlakozás (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  12.9.Az EU és a Fülöp-szigetek közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodás (Horvátország csatlakozása) *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  12.10.Az EU és a Fülöp-szigetek közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodás (egyetértés) *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  12.11.Az EU és a Fülöp-szigetek közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodás (állásfoglalás) (szavazás)
  12.12.A Tunéziának nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatás ***I (szavazás)
  12.13.Egyes adókikerülési gyakorlatok megakadályozását célzó szabályok * (szavazás)
  12.14.Az Egyesült Államok Szenátusának a kínzás CIA általi alkalmazásáról szóló jelentéséről szóló állásfoglalás nyomon követése (szavazás)
  12.15.Az európai biztonság és védelem céljait szolgáló világűrbeli képességek (szavazás)
  12.16.Az űrpiac felvevőképessége (szavazás)
  12.17.A venezuelai helyzet (szavazás)
  12.18.A hormonháztartást zavaró anyagok: a Törvényszék 2015. december 16-i ítéletét követő helyzet (szavazás)
  12.19.Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: a Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21 GMO-kukoricafajta engedélyezése (szavazás)
  12.20.Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: géntechnológiával módosított szegfű (Dianthus caryophyllus L., SHD-27531-4-es vonal) forgalomba hozatala (szavazás)
 13.A szavazáshoz fűzött indokolások
 14.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 15.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 16.A képviselői mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelem
 17.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 18.Dokumentumok benyújtása
 19.A szabad mozgás előmozdítása bizonyos közokiratok elfogadásának egyszerűsítése révén ***II (vita)
 20.Az Unió és alkalmazottai közötti jogviták elsőfokú elbírálásával kapcsolatos hatáskörnek az Európai Unió Törvényszékére történő átruházása ***I (vita)
 21.Az adatcsere és az európai információs rendszerek és adatbázisok súlyos nemzetközi bűncselekmények és a terrorizmus elleni küzdelemben való használatának javítása (vita)
 22.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 23.A Nagy Török Nemzetgyűlés határozata 138 képviselő parlamenti mentelmi jogának felfüggesztéséről (vita)
 24.A piacvédelmi eszközök reformja (vita)
 25.Japán döntése a bálnavadászat újrakezdéséről a 2015–2016-os idényben (vita)
 26.Nyitott, hatékony és független európai uniós közigazgatás (vita)
 27.Uniós gazdasági diplomácia (vita)
 28.A következő ülésnap napirendje
 29.Az ülés berekesztése
 Jelenléti ív
Jegyzőkönyv (241 kb) Jelenléti ív (62 kb)    Név szerinti szavazás (4737 kb) 
 
Jegyzőkönyv (272 kb) Jelenléti ív (37 kb) A szavazások eredményei (49 kb) Név szerinti szavazás (172 kb) 
 
Jegyzőkönyv (323 kb) Jelenléti ív (62 kb) A szavazások eredményei (830 kb) Név szerinti szavazás (3946 kb) 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat