Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Protokolas
Trečiadienis, 2016 m. birželio 8 d. - Strasbūras
 1.Posėdžio pradžia
 2.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 3.Asignavimų perkėlimas
 4.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 5.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)
 6.Padėtis Venesueloje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 7.Endokrininę sistemą ardančios cheminės medžiagos: padėtis po 2015 m. gruodžio 16 d. Teismo sprendimo (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 8.Investicijų plano laikotarpio vidurio peržiūra (diskusijos)
 9.Makrofinansinė pagalba Tunisui ***I (diskusijos)
 10.Iškilmingas posėdis - Bulgarija
 11.Pirmininko pranešimas
 12.Balsuoti skirtas laikas
  12.1.Tyrimo komiteto įtarimams dėl Sąjungos teisės pažeidimų ir netinkamo administravimo taikant Sąjungos teisę atvejų, susijusių su pinigų plovimu, mokesčių vengimu ir slėpimu, nagrinėti sudarymas. Komiteto įgaliojimai, narių skaičius ir įgaliojimų trukmė (balsavimas)
  12.2.ES ir Palau susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  12.3.ES ir Tongos susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  12.4.ES ir Kolumbijos susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  12.5.Prekybos informacinių technologijų produktais (ITS) išplėtimas *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  12.6.Kontrolės priemonių taikymas medžiagai α-PVP * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  12.7.Konvencijos dėl pavojingų ir kenksmingų medžiagų 2010 m. protokolo ratifikavimas ir prisijungimas prie jo, išskyrus aspektus, susijusius su teisminiu bendradarbiavimu civilinėse bylose (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  12.8.Konvencijos dėl pavojingų ir kenksmingų medžiagų 2010 m. protokolo ratifikavimas ir prisijungimas prie jo, kiek tai susiję su teisminio bendradarbiavimo civilinėse bylose aspektais (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  12.9.ES ir Filipinų pagrindų susitarimas dėl partnerystės ir bendradarbiavimo (Kroatijos įstojimas) *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  12.10.ES ir Filipinų pagrindų susitarimas dėl partnerystės ir bendradarbiavimo (pritarimas) *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  12.11.ES ir Filipinų pagrindų susitarimas dėl partnerystės ir bendradarbiavimo (rezoliucija) (balsavimas)
  12.12.Makrofinansinė pagalba Tunisui ***I (balsavimas)
  12.13.Kovos su tam tikra mokesčių vengimo praktika taisyklės * (balsavimas)
  12.14.Tolesni veiksmai dėl rezoliucijos dėl JAV Senato ataskaitos dėl CŽV veikloje naudojamų kankinimų (balsavimas)
  12.15.Europos saugumui ir gynybai skirti kosmoso pajėgumai (balsavimas)
  12.16.Kosmoso sektoriaus produktų pateikimas rinkai (balsavimas)
  12.17.Padėtis Venesueloje (balsavimas)
  12.18.Endokrininę sistemą ardančios cheminės medžiagos: padėtis po 2015 m. gruodžio 16 d. Teismo sprendimo (balsavimas)
  12.19.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: leidimas pateikti rinkai genetiškai modifikuotus kukurūzus Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21 (balsavimas)
  12.20.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: leidimas pateikti rinkai genetiškai modifikuotus gvazdikus (Dianthus caryophyllus L., linija SHD-27531-4) (balsavimas)
 13.Paaiškinimai dėl balsavimo
 14.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 15.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 16.Prašymas atšaukti Parlamento nario imunitetą
 17.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 18.Gauti dokumentai
 19.Laisvo judėjimo skatinimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pripažinimą ***II (diskusijos)
 20.Jurisdikcijos perdavimas Bendrajam Teismui kaip pirmajai instancijai ES tarnautojų bylose ***I (diskusijos)
 21.Duomenų mainų ir Europos informacijos sistemų ir duomenų bazių naudojimo gerinimas kovojant su sunkiais tarpvalstybiniais nusikaltimais ir terorizmu (diskusijos)
 22.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 23.Turkijos Didžiojo Nacionalinio Medžliso sprendimas panaikinti 138 narių parlamentinį imunitetą (diskusijos)
 24.Prekybos apsaugos priemonių reforma (diskusijos)
 25.Japonijos sprendimas atnaujinti banginių medžioklę per 2015–2016 m. sezoną (diskusijos)
 26.Reglamentas dėl atviros, veiksmingos ir nepriklausomos Europos Sąjungos administracijos (diskusijos)
 27.ES ekonominė diplomatija (diskusijos)
 28.Kito posėdžio darbotvarkė
 29.Posėdžio pabaiga
 Dalyvaujančiųjų sąrašas
Protokolas (231 kb) Dalyvaujančiųjų sąrašas (62 kb)    Vardinis balsavimas (4737 kb) 
 
Protokolas (267 kb) Dalyvaujančiųjų sąrašas (37 kb) Balsavimo rezultatai (49 kb) Vardinis balsavimas (178 kb) 
 
Protokolas (313 kb) Dalyvaujančiųjų sąrašas (63 kb) Balsavimo rezultatai (829 kb) Vardinis balsavimas (3991 kb) 
Teisinė informacija - Privatumo politika