Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Minuti
L-Erbgħa, 8 ta' Ġunju 2016 - Strasburgu
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 3.Trasferiment ta' approprjazzjonijiet
 4.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 5.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura)
 6.Sitwazzjoni fil-Venezwela (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 7.Interferenti endokrinali: sitwazzjoni wara s-sentenza tal-Qorti tas-16 ta' Diċembru 2015 (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 8.Rieżami ta' nofs it-terminu tal-pjan ta' investiment (dibattitu)
 9.Assistenza makrofinanzjarja lit-Tuneżija ***I (dibattitu)
 10.Seduta solenni - Bulgarija
 11.Avviż mill-Presidenza
 12.Ħin tal-votazzjonijiet
  12.1.Twaqqif ta' Kumitat ta' Inkjesta biex tinvestiga allegati kontravenzjonijiet u amministrazzjoni ħażina fl-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni b'rabta mal-ħasil tal-flus, l-evitar tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa, is-setgħat, il-kompożizzjoni numerika u l-mandat tagħha (votazzjoni)
  12.2.Ftehim UE-Palau dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  12.3.Ftehim UE-Tonga dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  12.4.Ftehim UE-Kolombja dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  12.5.Espansjoni tal-Kummerċ fil-Prodotti tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni (ITA) *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  12.6.Is-soġġezzjoni ta' α-PVP għal miżuri ta' kontroll * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  12.7.Ratifika u adeżjoni tal-Protokoll tal-2010 għall-Konvenzjoni dwar is-Sustanzi Perikolużi u ta' Ħsara bl-eċċezzjoni ta' aspetti marbutin mal-kooperazzjoni ġudizzjarja fi kwistjonijiet ċivili (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  12.8.Ratifika u adeżjoni tal-Protokoll tal-2010 għall-Konvenzjoni dwar is-Sustanzi Perikolużi u ta' Ħsara bl-eċċezzjoni ta' aspetti marbutin mal-kooperazzjoni ġudizzjarja fi kwistjonijiet ċivili (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  12.9.Ftehim Qafas ta' Sħubija u Kooperazzjoni UE-Filippini (adeżjoni tal-Kroazja) *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  12.10.Ftehim Qafas ta' Sħubija u Kooperazzjoni UE-Filippini (approvazzjoni) *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  12.11.Ftehim Qafas ta' Sħubija u Kooperazzjoni UE-Filippini (riżoluzzjoni) (votazzjoni)
  12.12.Assistenza makrofinanzjarja lit-Tuneżija ***I (votazzjoni)
  12.13.Regoli kontra ċerti prattiki ta' evitar tat-taxxa * (votazzjoni)
  12.14.Segwitu għar-riżoluzzjoni tal-Parlament tal-11 ta' Frar 2015 dwar ir-rapport tas-Senat tal-Istati Uniti dwar l-użu tat-tortura mis-CIA (votazzjoni)
  12.15.Kapaċitajiet fil-qasam tal-ispazju għas-sigurtà u d-difiża Ewropea (votazzjoni)
  12.16.Ftuħ ta' suq tal-ispazju (votazzjoni)
  12.17.Sitwazzjoni fil-Venezwela (votazzjoni)
  12.18.Interferenti endokrinali: sitwazzjoni wara s-sentenza tal-Qorti tas-16 ta' Diċembru 2015 (votazzjoni)
  12.19.Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: awtorizzazzjoni tal-qamħirrum OĠM Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21 (votazzjoni)
  12.20.Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: tqegħid fis-suq ta' qronfla ġenetikament modifikata (Dianthus caryophyllus L., linja SHD-27531-4) (votazzjoni)
 13.Spjegazzjonijiet tal-vot
 14.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 15.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 16.Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari
 17.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 18.Dokumenti mressqa
 19.Il-promozzjoni tal-moviment liberu permezz tas-simplifikazzjoni tal-aċċettazzjoni ta' ċerti dokumenti pubbliċi ***II (dibattitu)
 20.Trasferiment lill-Qorti Ġenerali tal-kompetenza sabiex tiddeċiedi, fl-ewwel istanza f'materja tas-servizz pubbliku tal-UE ***I (dibattitu)
 21.Titjib tal-kondiviżjoni tad-data u l-użu ta' sistemi ta' informazzjoni u bażijiet ta' data Ewropej fil-ġlieda kontra r-reati serji transnazzjonali u kontra t-terroriżmu (dibattitu)
 22.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 23.Deċiżjoni tal-Gran Assemblea Nazzjonali tat-Turkija li tneħħi l-immunità parlamentari ta' 138 membru (dibattitu)
 24.Riforma tal-Istrumenti għad-Difiża tan-Negozju (TDIs) (dibattitu)
 25.Id-deċiżjoni tal-Ġappun li jerġa' jibda l-kaċċa għall-balieni fl-istaġun 2015-2016 (dibattitu)
 26.Regolament għal amministrazzjoni tal-Unjoni Ewropea miftuħa, effiċjenti u indipendenti (dibattitu)
 27.Diplomazija tal-UE fil-qasam tal-ekonomija (dibattitu)
 28.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 29.Għeluq tas-seduta
 Lista tal-Membri preżenti
Minuti (239 kb) Lista tal-Membri preżenti (62 kb)    Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (4737 kb) 
 
Minuti (272 kb) Lista tal-Membri preżenti (37 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (49 kb) Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (168 kb) 
 
Minuti (325 kb) Lista tal-Membri preżenti (64 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (915 kb) Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (3954 kb) 
Avviż legali - Politika tal-privatezza