Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Woensdag 8 juni 2016 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 3.Kredietoverschrijvingen
 4.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 5.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 6.Situatie in Venezuela (ingediende ontwerpresoluties)
 7.Hormoonontregelende stoffen: stand van zaken na het arrest van het Gerecht van 16 december 2015 (ingediende ontwerpresoluties)
 8.Tussentijdse evaluatie van het investeringsplan (debat)
 9.Macrofinanciële bijstand aan Tunesië ***I (debat)
 10.Plechtige vergadering - Bulgarije
 11.Mededeling van de Voorzitter
 12.Stemmingen
  
12.1.Instelling, bevoegdheden, aantal leden en duur van het mandaat van een enquêtecommissie die onderzoek moet doen naar vermeende overtredingen en wanbeheer bij de toepassing van de EU-wetgeving met betrekking tot witwaspraktijken en belastingvermijding en -ontduiking (stemming)
  
12.2.Overeenkomst tussen de EU en Palau inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
12.3.Overeenkomst tussen de EU en Tonga inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
12.4.Overeenkomst tussen de EU en Colombia inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
12.5.Uitbreiding van de handel in informatietechnologieproducten (ITA) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
12.6.Het onderwerpen van α-PVP aan controlemaatregelen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
12.7.Bekrachtiging van en toetreding tot het Protocol van 2010 bij het Verdrag inzake gevaarlijke en schadelijke stoffen uitgezonderd aspecten die verband houden met justitiële samenwerking in burgerlijke zaken (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
12.8.Bekrachtiging van en toetreding tot het Protocol van 2010 bij het Verdrag inzake gevaarlijke en schadelijke stoffen met betrekking tot aspecten in verband met justitiële samenwerking in burgerlijke zaken (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
12.9.Kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking EU-Filipijnen (toetreding Kroatië) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
12.10.Kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking EU-Filipijnen (Goedkeuring) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
12.11.Kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking EU-Filipijnen (resolutie) (stemming)
  
12.12.Macrofinanciële bijstand aan Tunesië ***I (stemming)
  
12.13.Regels tegen bepaalde belastingontwijkingspraktijken * (stemming)
  
12.14.Gevolg dat gegeven is aan de resolutie van het Parlement van 11 februari 2015 over het verslag van de senaat van de VS over het gebruik van foltering door de CIA (stemming)
  
12.15.Ruimtevaartcapaciteiten voor de Europese veiligheid en defensie (stemming)
  
12.16.Marktkansen in de ruimtevaartsector (stemming)
  
12.17.Situatie in Venezuela (stemming)
  
12.18.Hormoonontregelende stoffen: stand van zaken na het arrest van het Gerecht van 16 december 2015 (stemming)
  
12.19.Bezwaar overeenkomstig artikel 106: vergunning voor GGO maïs Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21 (stemming)
  
12.20.Bezwaar overeenkomstig artikel 106: het in de handel brengen van een genetisch gemodificeerde anjer (Diathus caryophyllus L., lijn SHD-27531-4) (stemming)
 13.Stemverklaringen
 14.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 15.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 16.Verzoek om opheffing van de immuniteit
 17.Samenstelling commissies en delegaties
 18.Ingekomen stukken
 19.Bevordering van het vrij verkeer door vereenvoudigde aanvaarding van bepaalde openbare documenten ***II (debat)
 20.Overdracht aan het Gerecht van de bevoegdheid om in eerste aanleg uitspraak te doen in zaken betreffende EU-ambtenaren ***I (debat)
 21.Verbetering van het delen van gegevens en het gebruik van Europese informatiesystemen en databanken bij de bestrijding van de zware transnationale criminaliteit en terrorisme (debat)
 22.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 23.Besluit van de Grote Nationale Vergadering van Turkije om de parlementaire immuniteit van 138 leden op te heffen (debat)
 24.Hervorming van de handelsbeschermingsinstrumenten (TDI's) (debat)
 25.Het besluit van Japan om in het seizoen 2015-2016 de walvisvangst te hervatten (debat)
 26.Verordening betreffende een open, efficiënt en onafhankelijk bestuur van de Europese Unie (debat)
 27.Economische diplomatie van de EU (debat)
 28.Agenda van de volgende vergadering
 29.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (237 kb) Presentielijst (62 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (4737 kb) 
 
Notulen (227 kb) Presentielijst (37 kb) Stemmingsuitslagen (48 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (167 kb) 
 
Notulen (318 kb) Presentielijst (62 kb) Stemmingsuitslagen (726 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (3937 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid